Online oktatási rendszer

Képzési Szolgáltató ÁSZF

ÁSZF 2. melléklete

Képzési Szolgáltató Partner és a Tudásbolt együttműködés általános szerződési feltételei

Érvényes 2023.01.01.-tól visszavonásig

A Tudásbolt, működési alapelve szerint magas színvonalon törekszik az online képzések változatosságára, a vásárlói igények kielégítésére és ennek érdekében nem csak saját képzéseket jelentet meg a weboldalán, hanem együttműködik külsős előadókkal, trénerekkel is, (Képzési Szolgáltató Partner-ek) hogy képzéseik videóleckék formában elérhetővé válhassanak a felhasználók részére. Jelen szerződés az ÁSZF kiegészítő mellékletével és a mindenkor hatályos az Adatvédelmi- és az üzletpolitikai tájékoztatókkal együtt érvényes.

A Képzési Szolgáltató Partner tanfolyamának (leckesorozatának vagy egyéb képzésének) a Tudásboltban való megjelentetésével regisztrációtól és egyéb írásbeli szerződéstől függetlenül is elfogadja az ÁSZF és mellékleteit. Ettől függetlenül a Felek dönthetnek arról, hogy jelen ÁSZF és mellékleteiben nem szabályozott területeken is együttműködnek.

Képzési Szolgáltató Partner amennyiben felhasználó minőségben lép be a Tudásbolt által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Felhasználó (Képzési Szolgáltató Partner) a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy az ÁSZF, a jelen ÁSZF melléklet, és a weboldalon közzétett, üzletpolitikai tájékoztatót, továbbá az Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Képzési Szolgáltató Partner a regisztráció alkalmával az elfogadó négyzet bejelölésével tevőlegesen is elfogadja, - egyéb írásbeli szerződéstől függetlenül magára és a Felekre nézve kötelező érvényűnek tekinti -  az ÁSZF és mellékleteit, különösképpen  jelen ÁSZF mellékletben benne foglaltakat is. 

Jelen szabályzat (ÁSZF melléklet) 2023. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Tudásbolt jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzatot. A módosításokat a Tudásbolt azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi. Felhasználók beleértve a Képzési Szolgáltató Partnereket is, a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával és együttműködésükkel kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 


1. Feltételek, vállalások, kötelezettségek, jogok, árképzés:


A Tudásboltba a Képzési Szolgáltató Partner, mint előadó bekerülhet már online közlésre kész videós leckesorozattal, vagy a Felek együttműködhetnek annak elkészítésében (forgatás, vágás, forgalmazás).

A Tudásbolt, amennyiben az elkészített leckesorozat kizárólagos forgalmazója, a piaci árhoz képest jóval kedvezményesebb áron készíti el a Képzési Szolgáltató Partner részére a képzés videós anyagát és reklámozó felvezető videóját. (Az ár megegyezés kérdése, annak hiányában: min. 3000 Ft+áfa/perc-től)

A kedvezmény mértékét a felek együttműködése határozza meg. Az ilyen kedvezményes áron – ami lehet akár térítésmentes is- kifejezetten a Tudásboltba készült leckesorozatok esetén a Tudásbolt a Képzési Szolgáltató Partner üzleti részesedése, jutalék terhére történő részletfizetéssel is segíti a Képzési Szolgáltató Partnert.

A Tudásbolt tudomásul veszi, hogy a Képzési Szolgáltató Partnerével forgatott képzési videók tartalmát tekintve az ő saját szellemi terméke és tulajdona, azonban a Képzési Szolgáltató Partner elismeri, hogy a megvalósításhoz a Tudásbolt is hozzá adja szakmai tudását, formai megjelenési és egyéb jobbító javaslatait, kedvezményes árait, így azok nem jöttek volna létre ezen együttműködési konstrukció nélkül.

A Tudásbolt négy féle videós képzést értékesít/ vagy tervez értékesíteni:

 • Leckesorozat: Tanfolyami egységenként megvehető kompetencia fejlesztő képzés. (elérhető)

 • Egyéb Képzés: Egy vagy több leckéből álló képzés, (tudástár) mely csak egyben vásárolható meg. (hamarosan)

 • Tanfolyam /tréning: Tréner által vezetett olyan offline tanfolyam, mely felhasznál Tudásbolt online videókat is. (jön)

 • "Free" (térítésmentes) videók (jön)

A Képzési Szolgáltató Partner tudomásul veszi, hogy annak elbírálása, hogy az adott képzés tematikája, feldolgozási módja, szövegezése és az előadás színvonala, saját videóinak minősége milyen mértékben alkalmas a Tudásboltban történő értékesítésre, annak elbírálása kizárólag a Tudásbolt vezetőségének hatásköre.

A Tudásbolt jogosult az általa előírt vállalat-arculati irányelvek lehető legteljesebb módon történő érvényesülése érdekében az oktatási anyagok előnyére szolgáló korrekciók elvégzésére, illetve jogosult az oktatási anyag közzétételének megtagadására, ha azt nem találja megfelelő minőségűnek.

A Képzési Szolgáltató Partner tudomásul veszi, hogy fizetős oktatási anyagok publikálásához számlaképesnek kell lennie, mivel számla hiányában a Tudásboltnak nem áll módjában kifizetést teljesítenie.

A Képzési Szolgáltató Partner szavatol az előadásában elhangzó anyag tartalmáért, különösen az információk valódiságáért, azok valósághűségéért illetve szóhasználatáért, és kijelenti, hogy csak és kizárólag olyan anyagok kerülnek felhasználásra, mely harmadik személyek jogait nem sértik. A tartalomból eredő bárminemű felelősség a Képzési Szolgáltató Partnert terheli.

A Képzési Szolgáltató Partner szavatol azért, hogy az általa az oktatási anyag tekintetében felhasznált képek, videók, vagy egyéb tartalmi anyagok esetében rendelkezik a szükséges felhasználási jogokkal. Amennyiben a Képzés videóanyagát a Tudásbolt készíti el, az esetben a nem a Partnertől kapott képek esetében Pixabay és hasonló szabad forrásból használ fel képeket.

A Képzési Szolgáltató Partner tudomásul veszi, hogy a Tudásboltba gyártott, felrakott, értékesített tanfolyam, leckesorozat vagy egyéb képzés esetén a Tudásboltnak adminisztrációs, programozási, értékesítési, reklámozási stb. azaz előzetes és járulékos költségei vannak akkor is, ha magából a tanfolyamból még nem kerül értékesítésre. A Képzési Szolgáltató Partner így csak indokolt esetben szüntetheti meg egy képzés vagy egy adott lecke forgalmazását, különösképpen, ha annak gyártását a Tudásbolt kedvezményes árral elősegítette.

Elfogadható indok lehet pl.:

-
 ha az adott tanfolyam/lecke tartalma már nem érvényes vagy már nem hatályos és  javítása nem lehetséges vagy nem gazdaságos
- egy azonos témájú, részletesebb képzési anyaggal való cseréje

Amennyiben a Képzési Szolgáltató Partner  kedvezményes gyártási áron a Tudásbolt filmes stábja által készített, a Tudásboltban közös haszonnal forgalmazott videós leckesorozatnak, vagy egyéb Tudásbolt által gyártott képzésének a Tudásboltban való forgalmazását meg akarja szüntetni, úgy meg kell fizetnie a gyártás piaci ára (20.000 Ft+áfa/perc) és a már kifizetésre vagy elszámolásra került ár különbözetét, a birtokolt reklámfelületek árát, a Tudásbolt elmarad hasznát 3 évre, és egyúttal biztosítania kell a megtekintési jogokat. 

A Tudásbolt maga is felfüggesztheti egy adott képzés forgalmazását, ha
- a Képzési Szolgáltató Partner súlyos szerződésszegést követ el
- ha nem rendelkezik a megfelelő szerzői vagy közlési jogokkal
- ha az adott tanfolyam forgalmazása nem gazdaságos

A megszüntetés bejelentését követő hónaptól már nem jogosult a jutalékára függetlenül attól, hogy a Felhasználók jogait a Felek biztosítják.

A Képzési Szolgáltató Partner szavatol azért, hogy a már megvett, megrendelt képzés vagy megkezdett (már legalább egy rész megvásárlásra került) leckesorozat, vagy egyéb videós képzés esetében biztosítja a Felhasználók jogait, azon belül is kifejezetten a következőket:

 • a megszüntetési szándékát hat hónappal a forgalmazás megszűnése előtt kiírásban kell közölnie a Tudásbolttal

 • a már megkezdett leckesorozat esetén a teljes leckesorozat megtekintési jogának, azaz megvásárlásának biztosítása (24 hónapig)

 • a már megvett/vagy a megtekintési jogot szerzett videók esetében az elérést (24 hónapig)

 • képzési Szolgáltató Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben oktatási anyaghoz bármely Felhasználó ingyenesen vagy ellenérték fejében nem időkorlátos hozzáférési jogosultságot szerez, úgy ahhoz az adott Felhasználó akkor is hozzáférhet, amennyiben a Képzési Szolgáltató Partner az adott anyagot későbbi vásárlóknak már nem teszi elérhetővé vagy ingyenessé.

A Képzési Szolgáltató Partner tudomásul veszi, hogy ezen jogok akkor is megilletik a Felhasználókat, ha egyébként az adott leckesorozat vagy tanfolyam értékesítését a Tudásbolt felfüggeszti, vagy a felek együttműködése megszűnik vagy vitás esetük áll fent.

A Képzési Szolgáltató Partner tudomásul veszi, hogy az adott kompetencia fejlesztő leckesorozatok árát – különösképpen, ha az adott videókat maga forgatta és készítette el - a Tudásbolt határozza meg (Jellemzően egy lecke 5-15 perc /5-20.000 Ft/db, de ettől egy adott leckesorozat esetében eltérhet).

 • Az egyben megvehető egyéb képzések és a tréneri tanfolyamok esetében a Képzési Szolgáltató Partner tesz javaslatot az általa készen hozott videós oktatási anyagok árára, azonban szavatol azért, hogy az általa feltöltött oktatási anyagok ára sem saját weboldalán, sem más online felületen nem alacsonyabb, mint a Tudásbolt felületén feltüntetett ár, kivéve ha arról a felek megállapodást kötnek.

 • A felek közösen határozzák az ettől eltérő konstrukciók árait.

A Tudásbolt bármikor egyoldalúan jogosult az oktatási anyagok vételárából előzetes vagy utólagos árkedvezményt biztosítani a Felhasználók, vásárlók részére, azonban ezeket mindig fel kell tüntetnie az üzletpolitikájában vagy az adott tanfolyam vásárlásakor.

A Tudásbolt jogosult időszakosan promóciós versenyt hirdetnie a tanfolyamot értékesítők részére, mely befolyásolja a Képzési Szolgáltató Partner jutalékának %-os mértékét.

A Képzési Szolgáltató Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Tudásbolt az általa feltöltött anyagok valamely rövid részletét üzleti és promóciós célra minden korlátozástól mentesen felhasználja, melynek keretén belül megjelenítheti közterületi reklámhordozó felületen, írott vagy elektronikus média-hirdetésekben, reklámfilmekben, prospektusokban, reklámanyagokon, egyéb reklámhordozókon és más arculati megjelenési eszközökön.

A Képzési Szolgáltató Partner által más szerzők szerzői jogának megsértéséért e vonatkozásban a Képzési Szolgáltató Partner felelős. A Képzési Szolgáltató Partner kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az oktatási anyagának publikálásakor vállalja, hogy a Tudásbolt regisztrált Felhasználói kérdéseire válaszol, és ezt hosszabb időn keresztül elmulasztja, akkor figyelmeztetésben részesül.


2. Piaci versennyel összefüggő kötelezettségek:


A Képzési Szolgáltató Partner a Tudásbolt előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tart fenn és nem hoz létre jogviszonyt, valamint semmilyen más közvetlen vagy közvetett módon nem ajánlja fel, vagy adja át a jelen szerződés tárgyával, illetve céljával azonos érdekből a Tudásbolt felületére készített vagy készen hozott oktatási anyagát olyan más harmadik személynek, aki a Tudásbolt versenytársának minősül.

Kifejezett szerződésszegésnek számít azoknak a leckesorozatoknak, képzéseknek egyéb platformokon való értékesítése (kivéve ha arról a felek egyéb megállapodást kötöttek) vagy Tudásbolt megjelentetésének megakadályozása, melyek gyártását kedvezményes áron a Tudásbolt valósította meg, függetlenül attól, hogy a kedvezményes ár ki lett fizetve vagy sem.


3. Jutalék, részesedés

A Képzési Szolgáltató Partner az általa feltöltött oktatási anyag megvásárlása utáni bevételből jutalékos rendszerben részesedik.

A Képzési Szolgáltató Partner jutalékra csak akkor tarthat igényt, ha az oktatási anyagot megvásárló regisztrált Felhasználó az oktatási anyag árát a Tudásbolt-nak megfizette.

A kompetencia-fejlesztő üzletpolitikai okokból utólagos árkedvezményes konstrukciós leckesorozatok esetében, melyben a vásárlási konstrukcióban utalványos fizetés is lehetséges, a Képzési Szolgáltató Partnert a Tudásbolt utalványelfogadóhelyi részesedésének/jutalékának – a befolyt összeget csökkentő költségekkel (pl. számlázási, utalási, iparűzési, stb.) (Jelenleg hatályos: 0,906%-val csökkentett) részesedésének-  20%-ra alaprészesedésre jogosult. (A felek egyedileg megállapodhatnak magasabb és kisebb százalékban, függően az elkészítési vagy tartalmi konstrukcióktól)

A Képzési Szolgáltató Partner tudomásul veszi, hogy az értékesítés előmozdítása érdekében a Tudásbolt értékesítői együttműködést köthet, vagy időszakos értékesítési versenyt hirdethet a bevétel terhére, a Képzési Szolgáltató Partner tudomásul veszi, hogy ez esetben jutaléka max. 0,5%-al csökkenhet.

A Képzési Szolgáltató Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tudásbolt utalványelfogadóhelyi jutaléka, járulékos bevételt csökkentő költségek átlagos mértéke a Tudásbolttól függetlenül is változhat az elfogadóhelyi és egyéb szolgáltatói szerződések, adóévek változásával. A Tudásbolt változás esetén haladéktalanul írásban értesíti a Képzési Szolgáltató Partnert és a jutalék elszámolásában is feltünteti a változásokat és jelen pontban is javítja.

A jutalékalap a Tudásboltól függetlenül indukált változását a Képzési Szolgáltató Partner nem tekintheti szerződésszegésnek és ezen indokra hivatkozva nem tagadhatja meg a forgalmazást.

Az egyben megvehető kurzusok után befolyó összegből a Tudásbolt mindig levon 5%-nak megfelelő összeget, mint kezelési költséget, és az úgy fennmaradó összeg képezi a jutalékalapot. A Képzési Szolgáltató Partnerhez az megvehető (saját) tanfolyamok, oktatási anyagok megvásárlása után a Tudásbolthoz befolyt vételárnak az 5 %-os kezelési költség levonása után fennmaradó részéből, azaz a befolyt vételár 95 %-ának

(I. típusú tanfolyam esetén) 70%-ára jogosult.

(II. típusú tanfolyam esetén) 50%-ára jogosult.

(III. típusú tanfolyam esetén) 40%-ára jogosult.

(IV. típusú tanfolyam esetén) 25%-ára jogosult.

 

Amennyiben a Képzési Szolgáltató Partner akciós árat alkalmaz, a jutalék alapja az akciós ár.

A Képzési Szolgáltató Partner jutalékra csak a szerződésszerű teljesítést követően jogosult.

A fenti jutalékok fedeznek minden olyan a Képzési Szolgáltató Partnernél felmerült kiadást, mely a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítése során felmerült és a Képzési Szolgáltató Partner a saját forrásaiból megelőlegezett. A Képzési Szolgáltató Partner egyéb díjra nem tarthat igényt.

A Tudásbolt jogosult elsődlegesen levonni a Képzési Szolgáltató Partner jutalékból a videók gyártási költségét, azonban egyedi esetben ezt egy évre fel is függesztheti.

A Tudásbolt bemutatkozási lehetőséget biztosít a Képzési Szolgáltató Partnereknek a Rólunk menüpontban.

A címlapon található a reklámfelületet hirdetők is megvásárolhatják, értéke havi 100.000 Ft+áfa. A Tudásbolt egyedi megállapodással, időszakosan (maximum 1 évig) kiemelt reklám és promotáló felületet biztosíthat azon Partnerek részére, kik folyamatos képzéseket szállítanak vagy gyártatnak, illetve hosszabb távon forgalmaznak képzéseket a Tudásbolt által, közös haszonnal.

Amennyiben a Képzési Szolgáltató Partner jutalékra jogosult, annak kifizetése a Képzési Szolgáltató Partner által küldött számla ellenében történik. A Képzési Szolgáltató Partner által kiállított számla a Tudásbolt által kiállított teljesítési igazolás vagy elszámolás alapján fogadható be. A teljesítési igazolást a Tudásbolt a tárgyhót követő első hónap 10. napjáig küldi meg a Képzési Szolgáltató Partner részére.

Amennyiben a teljesítési igazolás bármely Fél által igazoltan nem felelne meg a valóságnak úgy a teljesítési igazolás korrigálásra kell kerüljön, és a korrigált teljesítési igazolás alapján köteles a Képzési Szolgáltató Partner a számlát kiállítani. A Tudásbolt a számla beérkezését követő 25 napon belül teljesíti a jutalék kifizetését.

 • Amennyiben egy Képzési Szolgáltató Partner adott hónap jutaléka nem éri el az 5.000 Ft-ot a Tudásbolt göngyölíti a jutalékot és azt akkor fizeti ki, mikor az meghaladja az 5.000 Ft+áfát.

 • A Képzési Szolgáltató Partner kérésére a Tudásbolt egy adott hónap jutalékát 5.000 Ft+áfánál magasabb összeggel is göngyölítheti, azonban a göngyölítés és a kifizetés legkésőbb az adott év december 15-ig lehetséges. Ha a Képzési Szolgáltató Partner nem állítja ki a göngyölített számláját adott év december 15-ig, a jutalékát a Tudásbolt a rendszer fejlesztésére fordítja, attól a Képzési Szolgáltató Partner továbbiakban elesik.

 • Amennyiben a Felek közötti Szerződés megszűnik, a Tudásbolt csak a megszűnés napjáig kiállított teljesítési igazolás alapján kiállított számlát fogadja be.


4. Egyéb szabályozás


A Felek a vitás kérdéseiket elsősorban egymás között rendezik le, a vonatkozó Ptk. rendelkezései szerint. Az együttműködés felbontása közös megegyezéssel és a Felhasználói jogok biztosításával 6 hónapos intervallumra lehetséges, súlyos szerződésszegéssel azonnal, azonban ekkor sem sérülhetnek a felhasználók jogai.

A Felhasználó a Tudásbolt felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. 

Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve, ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

 

Érvényes 2023.01.01. től visszavonásig

Korábbi dokumentum: Link