Online oktatási rendszer

Adatkezelési tájékoztatóTop-Immo Hungary Kft

Adatkezelési tájékoztató
TUDÁSBOLT WEBSHOP
Utolsó módosítás: 2021.10.20.


 Adatkezelési tájékoztató közérthető forma

Felhívjuk figyelmedet, hogy a https://www.tudasbolt.eu/ webáruházban végzett adatkezelésekről kizárólag az adatkezelési tájékoztató teljes változata tekinthető teljes körű tájékoztatásnak, viszont a közérthetőségi, és megfelelő tájékoztatás betartási elv alapján készítettünk egy egyszerűsített adatvédelmi összefoglalót. A honlapon a regisztráció előtt is megismerhető dokumentumok: az ÁSZFAdatkezelési TájékoztatóÜzletpolitikai szabályzat és „Cookie” szabályzat.

A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.
  
Adatkezelő
 • Társaság/szolgáltató/adatkezelő: Top-Immo Hungary Kft.
 • Székhely címe: 1029 Budapest, Rézsű u 93. (nincs ügyfélkiszolgálás)
 • E-mail: titkarsag@tudasbolt.eu
 • Telefon: +36-30/864-8525
 • Adószám:14870057-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-996841
 • Bankszámlaszám: MAGNET BANK 16200120- 18542840
 • Képviseli: Erdélyi Tibor ügyvezető önállóan
 • E-mail: erdelyitibor@tudasbolt.eu
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken, illetve a titkarsag@tudasbolt.eu mail címen tud adatvédelmi témában is érdeklődni.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
 • Társaságunk IT szolgáltatója: Csorba Norbert EV
 • Társaságunk könyvviteli szolgáltatója: Kiss Erzsébet Anikó EV
 • Online számlázó partner: hu Kft.
 • Banki Partner: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
 • Tárhely szolgáltatója: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Postai szolgáltatások: Magyar Posta Zrt.
 • Utalványkibocsátó partnere: CafeT-Rend Kft.

Adatkezelésünk GDPR és magyar törvény kompatibilis

Ez azt jelenti, hogy a tájékoztató jogalapját a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) adja. 

Az érintett (azaz te, mint vásárló) előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja, így weboldalunk működése kezdetétől fogva jogkövető volt, betartotta a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) törvényi paragrafust is. A teljes törvényi hivatkozási listát az adatkezelési tájékoztató végén találod meg.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elveink

Az adataid védelme számunka kiemelten fontos. A személyes adataid kezelését jogszerűen és tisztességesen, átlátható módon kezeljük, gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, a szükséges adatmennyiségre korlátozzuk, biztonságosan, korlátozott tárolhatósággal tároljuk.

Mi biztosítja a jogszerűséget számodra

Az adatkezelés jogalapját szabályozhatja törvény pl. a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdése, mely előre meghatározza, hogy pl. egy szerződéskötésnél (webáruházban történő vásárlás) esetén milyen adatok kezelhetők. Azonban minden olyan adat, ami ezekben nincs feltüntetve pl. a mail címed, telefonszámod, vagy egyéb célhoz kérik el adataidat, azok csak a te beleegyezéseddel történhet.
Ezt úgy hívják, hogy az érintett hozzájárulása. A regisztráció alkalmával a jelölőnégyzet bejelölésével jelezned szükséges, hogy elfogadod az adott célokhoz szükséges személyes adataid, ilyen módon jogosan történő használatát, kezelését. Webáruházunkban elkülönítjük a hírlevélre való feliratkozást a vásárlástól, regisztrációtól.

Mit jelentenek az adatkezelési célok?

Az adatkezelés nem egy általános szolgáltatás, hanem mindig csak annyi adatot lehet tárolni, amennyi egy adott cél eléréséhez szükséges és az adott célra fel kell hívni a figyelmedet. Pl. hiába tároljuk az e-mail címedet a regisztráció kapcsán, arra csak az engedélyeddel, azaz érintett hozzájárulásával küldhetünk hírleveleket, DM leveleket. Mivel ez két különféle cél, ezért a regisztráció kapcsán is külön jelölőnégyzetet fogsz találni. Az alábbiakban olvashatod az adatkezelési célokat táblázatos formában.  

CÉL

KEZELT ADAT

JOGCÍM

Webáruházi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljábólvezetéknév, keresztnév, lakcím, szükség szerint egyéb a törvényben meghatározott természetes személyazonosító adatok, szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. rendelés száma, kiállított számla száma. Nem természetes személy szerződő képv. neve, telefonszáma, mail címe2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés a szerződés teljesítése jogcímén alapul.   Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
e-mail cím, jelszó, bankszámlaszám, utalványkártya száma, online azonosító, munkahely neve, számlázási cím, IP címaz érintett hozzájárulása az adatvédelmi tájékoztató alapján
Regisztrációnév, e-mail cím, szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokaz érintett hozzájárulása jelölőnégyzettel
Hírlevél, DM levélnév, e-mail címaz érintett hozzájárulása jelölőnégyzettel
Automatizált folyamatok a regisztráció visszaigazolására, (auto-válaszlevelek)a véletlen dupla vásárlás elkerülésére, az adatok javítására a rendelés feladásakor, kedvezmények biztosításanév, e-mail cím a levelezésben, sütik, cookie-k, vásárlási adatok a könnyebb felhasználás érdekében,az érintett hozzájárulása az adatvédelmi tájékoztató alapján profilozást nem végzünk
A tartalmak könnyebb személyessé tételeMunkamenthez elengedetlenül szükséges rövid ideig élő munkameneti sütikA törvény alapján nem kell hozzájárulás
A tartalmak könnyebb személyessé tétele, a hirdetések személyre szabása és mérése, valamint a biztonságosabb használat érdekében sütiket, cookie-kat használunk.A nem a munkamenthez elengedetlenül szükséges munkameneti sütik, Cokie-k, IP címaz érintett hozzájárulása Az oldalra való kattintással vagy tartalmának megtekintésével elfogadod a sütik, cookie , más néven süti-szabályzatunkat. A „sütik” a modern böngészőkben kikapcsolhatók.
Panaszkezelés, vásárlói információk, kapcsolattartás, rendelések, kedvezmények, a rendszer kezelési útmutatása, szervíznév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és címaz érintett hozzájárulása az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
Előadókról, hallgatókról készült, ill. egyéb fényképek és videók megjelenítése a webáruházbantermészetes személy fotója, film anyagaaz érintett hozzájárulása Ptk 2:48. § Az oldal megvett Stock képeket is használ.
 
A személyes adatod, vagy rád jellemző információ(k) önkéntes rendelkezésre bocsátásával kijelented, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerted és kifejezetten elfogadtad a jogaid ismeretében.


Mik azok a sütik vagy Cookie-k?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. kosár tartalma, online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
Vannak olyan munkameneti sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a hozzájárulásod nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik minden modern böngészőben kikapcsolhatók. Sütikről a sütiszabályzatunkban és a részletesebb tájékoztatóban is olvashatsz még.


Mi a személyes adat és hol tároljuk?

A „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az általunk gyűjtött adatokat az infrastruktúránk különböző biztonságos helyszínein és a szerveren tároljuk, beleértve a rendszer naplófájljait, a hátsó adatbázisokat és az analitikai rendszereket. A tárolás és kezelési folyamat része, mint minden más webáruházban is, hogy a munkatársaink, szerverszolgáltató, IT szakemberek, könyvelés, online számla és banki szolgáltatók adataid egy részét megkapják. A törvény ezért minket arra kötelez, hogy velük, mint adatfeldolgozókkal szerződést kössünk. Az adatfeldolgozóink listáját is megtalálod a tájékoztatóban. Fontos tudnod, hogy munkatársaink, adatfeldolgozóink csak annyi adatot kapnak meg, ami rájuk tartozik, azaz a közös célhoz, vásárlási vagy egyéb kapcsolattartási folyamathoz szükséges. Minden adatot biztonságos és zárt helyen tárolunk. Nem tárolunk adatokat pendrivokon, telefonokon.


Meddig tároljuk a személyes adataidat?

A hozzájárulásod visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Társaság fiók megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük, illetve hamarabb, ha egy adott cél okafogyottá válik. Jellemzően sütik, cookiek esetén, téves regisztráció, árajánlatkérés stb.

Fontos tudnod, hogy a törlési jogodat, néhány esetben felülírja a törvény. Az adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Társaság az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. A hírlevelek estén bármikor lehetőséged van megadni és visszavonni a hozzájárulásodat. Ha reklámüzentet kapsz tőlünk e-mailben a lap alján elhelyezett linkkel és szöveggel emlékeztetni fogunk arra, hogy bármikor lehetőséged van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.

Adatbiztonság, SSL tanúsítvány

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Oldalaink SSL biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. Az SSL tanúsítványok arra szolgálnak, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a kliens és a szerver között. Bizonyos információknak, mint a hitelkártya adatok, fiókbelépéshez szükséges adatok és egyéb kényes információk átvitelének titkosítás alatt kell történnie, hogy kizárjuk az adatok kiszivárgását. SSL tanúsítvánnyal adataink titkosításon esnek át, mielőtt azok Interneten keresztül átvitelre kerülnének. A titkosított adatot csak a célszerver képes lefordítani. Ez biztosítja, hogy a weboldalon megadott adatainkat nem tulajdoníthatják el.

A tranzakciók PIN kódokkal és egyéb titkosításokkal zajlanak. Néhány szolgáltatásunk linkeket biztosít más webhelyekhez, pl. Facebook. Mivel nem ellenőrizzük ezen harmadik fél webhelyeinek információs irányelveit és gyakorlatát, kérjük ott is olvasd az adatvédelmi irányelveket, hogy megtudjad, hogyan gyűjtik és használják a személyes adatokat. Termékeink, szolgáltatásink egy része fizethető bankkártyával és e-utalvánnyal is. Mindkét esetben olyan harmadik félhez irányítjuk, melyek maguk is megtettek mindent a biztonság érdekében.


Személyes adataiddal kapcsolatos jogaid

Tájékoztatáshoz való jog:  Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Személyes adataiddal kapcsolatos jogaidat biztosítjuk, melyekről a szabályzatban részletesen is olvashatsz.

Jogaid az adatokkal kapcsolatban:  
 1. A hozzáférés joga
 2. A helyesbítéshez való jog
 3. A törléshez való jog
 4. Az elfeledtetéshez való jog
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 6. Az adathordozhatósághoz való jog
 7. A tiltakozáshoz való jog
 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
 9. Automatizált döntésfolyamatok elleni tiltakozás joga
A hozzáférés joga:  Jogosult vagy arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjál arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kaphassál.

A helyesbítéshez való jog: Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, célnak megfelelően kiegészítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Regisztrált felhasználóknak: Az adataid egy részét te is bármikor megváltoztathatod a felhasználói profilodban.
 
A törléshez való jog: Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. Fontos tudnod, hogy a törlési jogodat, néhány esetben felülírja a törvény, pl. számlabizonylat, szerződési feltétel.

Az elfeledtetéshez való jog : Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy te kérelmezted a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: A kérésedre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te mégis igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e te jogos indokaiddal szemben.
Az adathordozhatósághoz való jog : Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapjad, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsad anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Tehát ha kéred, nagyon szívesen kiexportáljuk a tárolt adatokat PDF és/vagy CSV formátumban.

A tiltakozáshoz való jog: 
 Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 • A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről t írásban tájékoztatunk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy a tiltakozásod megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén:  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozol a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást : Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 • Te és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a Te jogaidnak és szabadságainak, valamint jogos érdekeidnek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy hozzájárul


Adattovábbítás

Adataidat alapvetően harmadik félnek nem adjuk ki, de mint minden más webáruház a vásárlás lebonyolításához, mi is igénybe veszünk bankokat, utalványkibocsátót, stb. Az „értéknövelt szolgáltatások nyújtása, úgymint: „Szervizfutár szolgáltatások, Kiterjesztett jótállás vásárlása, kedvezmények, bankkártyás vásárlás” adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Magnet Bank Nyrt. számára kerülnek továbbításra. Adattovábbítás lehet még az e-utalványkártya (CafeTrend) és elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása céljából. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.


Adatfeldolgozás

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Társaságunk az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére igénybe vett adatfeldolgozók feladatai különösen az alábbiak:
 • ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszerének üzemeltetése,
 • segítség a termékregisztrációban, információnyújtás a szolgáltatással kapcsolatban,
 • call center üzemeltetése, termék/tartozék/szolgáltatás értékesítése, illetve megismertetése az ügyfelekkel, termékek szervizelése,
 • könyvelés, IT, programozás, szerver
 • Szállítás, postázás, reklámanyagok küldése,
 • utalványkártya kibocsátó, bank és számlázás
 • az adatkezelő által kezelt adatok tárolása
Az adatfeldolgozókkal minden esetben írásbeli szolgáltatási szerződés kerül megkötésre, és az általuk feldolgozott adatokat a szerződés megszűnéséig tárolhatják. A hatályos adatfeldolgozók részletes listáját és tevékenységük leírását az adatkezelési tájékoztató teljes változata tartalmazza.


Panasz és egyéb fontos

Reméljük, megelégedéssel kezeljük az adataidat és minden tájékoztatást megtalálsz az adatkezelési tájékoztatóban. Ennek ellenére, ha nem értenél, valamit, vagy ha tiltakozni szeretnél személyes adataid jogszerűtlen kezelése ellen, akkor keress minket az elérhetőségeinken. Adatvédelmi tisztviselőnk, vagy munkatársaink segítenek a probléma megoldásban. Adatvédelmi incidens esetén a törvény szerint járunk el.

Természetesen jogodban áll panaszt benyújtani a lakóhelyed szerint illetékes felügyeleti hatósághoz, amennyiben úgy ítéled meg, hogy a személyes adatai kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik. A hatóság központi elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelezési címe: 1530 Budapest. Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Eme rövidített, közérthetőség kedvévért készült változatban is igyekeztünk teljes körű tájékoztatást adni, de felhívjuk figyelmedet, hogy a https://www.tudasbolt.eu/ webáruházban végzett adatkezelésekről kizárólag az adatkezelési tájékoztató teljes változata tekinthető teljes körű tájékoztatásnak, ezért azt is olvasd el.

Tudásbolt
Adatkezelő: Top-Immo Hungary Kft.
Érvényes 2021. október 20.-tól visszavonásig.Adatkezelési tájékoztató
(részletes)
Utolsó módosítás: 2021.10.20.


Bevezetés

A Top-Immo Hungary Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő, Társaság) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.tudasbolt.eu/

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 
Az adatkezelő és elérhetőségei

 •  Cégnév: Top-Immo Hungary Kft.
 • Székhely címe: 1029 Budapest, Rézsű u 93.
 • E-mail:            titkarsag@tudasbolt.eu
 • Telefon: +36-30/864-8525
 • Adószám:14870057-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-996841
 • Bankszámlaszám: MAGNET BANK 16200120- 18542840
 • Képviseli: Erdélyi Tibor ügyvezető önállóan
 • E-mail: erdelyitibor@tudasbolt.eu


Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken, illetve a titkarsag@tudasbolt.eu mail címen tud adatvédelmi témában is érdeklődni.


Adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: Társaságunk IT szolgáltatója Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
 • Adatfeldolgozó neve: Csorba Norbert EV
 • Székhely: 6050 Lajosmizse, Juhász Gyula u. 6.
 • Adószám:66297965-1-23

Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 

 • Adatfeldolgozó neve: Kiss Erzsébet Anikó EV
 • Székhely: 1213.Budapest, Gyimesi u.45.
 • Nyts.szám: 5099912
 • Adószám: 67955172-1-43


Online számlázó partner
A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez, a számlázás lebonyolításához szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 
 • Adatfeldolgozói neve: KBOSS.hu Kft.
 • Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu
 Banki Partner
A Társaságunk a számlafizetés lebonyolításához szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

 • Cégnév: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
 • Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
 • Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf. 86.
 • E-mail: info@magnetbank.hu
 • Számlázó elérhetőségewww.magnetbank.hu
Tárhely szolgáltatója
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a szerverszolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
 • Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Honlap: tarhely.eu
 • Cégjegyzékszám: 01-09-909968
 • Adószám: 14571332-2-42
Postai szolgáltatások
 • Adatfeldolgozó: Magyar Posta Zrt.
 • Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 Cégjegyzékszám: 01-10-042463
 • Adószám: 10901232-2-44
E-utalványok kibocsátó

Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
adatalany /érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.


Az adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adataid kezelését jogszerűen és tisztességesen, átlátható módon kezeljük, gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, a szükséges adatmennyiségre korlátozzuk, biztonságosan, korlátozott tárolhatósággal tároljuk.

„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
„célhoz kötöttség”: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés  
„adattakarékosság”: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk
„pontosság”: A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék „korlátozott tárolhatóság”: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel „integritás és bizalmas jelleg”: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve
„elszámoltathatóság”: Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására


Adatkezelések

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

A személyes adatok kezelésének célja: szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló, szállító azonosításához szükséges személyes adatokat.

A kezelt személyes adatok köre és jogalapja:

KEZELT ADATJOGALAP
név, lakcím, szükség szerint egyéb a törvényben meghatározott természetes személyazonosító adatok, szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. rendelés száma, kiállított számla száma2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
e-mail cím, jelszó, bankszámlaszám, utalványkártya száma, online azonosító, munkahely neve, számlázási cím, IP címaz érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
 a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Társaság fiók megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Társaság az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Társaság és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

Érintettek köre: a weboldali vevők, megrendelők, szállítók, hirdetők

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

A személyes adatok kezelésének célja: Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok köre és jogalapja:

KEZELT ADATJOGALAP
neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.A szerződés teljesítése jogcímén alapul. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
Érintettek köre: a nem természetes személyű hirdetők, vevők, megrendelők üzleti kapcsolati képviselői

3. Egyéb adatkezelési célok

Felhasználói profil regisztráció a Társaság honlapján
A személyes adatok kezelésének célja: Kapcsolatépítő fiók létrehozása a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése és kapcsolatépítése céljából beleértve a honlap és tárhelyszolgáltatás nyújtotta szolgáltatások teljesítése, kapcsolatfelvétel, elektronikus megkereséssel valamint Tájékoztatás a Társaság szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
Érintettek köre: felhasználói profilra regisztrálók természetes személyek
CélKezelt adatJogalapCímzettekIdőtartam
Felhasználói Profil regisztrációnév, e-mail cím, szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.az érintett hozzájárulása A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig Ennek hiányában az adatokat a Társaság fiók megszűnését követően a Polgári Tk. szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél, reklámanyag küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában kapcsolatépítési adatküldés e-mailben
Érintettek köre: hírlevélre regisztráló természetes személyek
CélKezelt adatJogalapCímzettekIdőtartam
Hírlevél, EDMnév, e-mail címaz érintett hozzájárulása
A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.
a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.A regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

Panaszkezelés, kérdések, problémák, kapcsolattartás
A személyes adatok kezelésének célja: Panaszkezelés, kérdések, problémák, kapcsolattartás
Érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
CélKezelt adatJogalapCímzettekIdőtartam
Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése. Kapcsolattartásnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és címaz érintett hozzájárulása az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.A személyes adatokat az adatkezelő salesés marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni. Egyéb esetben 2 év vagy amíg a kapcsolattartás szükséges.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. Ön köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

TOVÁBBI ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli, kivéve ha a kapcsolattartás indokolt.
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

Érintettek köre: mindazon természetes személyek, melyek a honlapra látogatna

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket, (cookie) a weboldalán. A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A süti (cookie) egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a sütiknek (cookie-nak) köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A sütik (cookie-k) tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes sütit (cookie-t), vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy sütit (cookiet) küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
- Google Chrome
- Firefox
- Microsoft Internet Explorer 11
- Microsoft Internet Explorer 10
- Microsoft Internet Explorer 9
- Microsoft Internet Explorer 8
- Safari

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni sütik, (cookie-k) nélkül.

Süti (Cookie) célok jellemzően: 
- a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése
- a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat
- statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk  a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően
- célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg

Sütifajták
A sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A süti (cookie) célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Információ: 
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

Hozzájárulást igénylő sütik
Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Az adatkezelés időtartama 6 hónap visszavonásig.

"használatot támogató sütik"
Ezek a "sütik" lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló "sütikben" lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet. A látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja elektronikus banki szolgáltatásainkat.

"hirdetéshez kapcsolódó sütik és teljesítményt biztosító sütik"
A "hirdetésekhez kapcsolódó sütik" használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk.

5. Google és közösségi oldalakhoz kapcsolható adatkezelés

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

- Egyes online kampány esetén a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használhatja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
- Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges süti (cookie) kerül a számítógépére. Ezeknek a sütiknek (cookie-knak) az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
- Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a süti (cookie) még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
- Minden Google AdWords ügyfél másik sütit (cookie-t) kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
- Az információk – melyeket a konverziókövető sütik (cookie-k) segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords kattintások követését választó ügyfeleinek számára kattintási (konverziós) statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
- Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a sütik (cookie-k) telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
- További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Egyes online kampány esetén a honlap a Google Analytics alkalmazást használhatja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett sütiket („cookiekat”), szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel (cookie-kkal) létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A sütik (cookie-k) tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik (cookie-k) általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.