Online oktatási rendszer

Üzletpolitika és kedvezmény

A TOP-IMMO HUNGARY KFT.
TUDÁSBOLT ÜZEMELTETÉSI ÜZLETPOLITIKÁJA

 

Alapvetések

1. A Top-Immo Hungary Kft. (Tudásbolt) meggyőződése, a munkavállalóknak, vezetőknek ill. általánosságban a felnőtt társadalom egyes tagjainak, csoportjainak a munkájuk jobb, pontosabb, hatékonyabb végzéséhez, munkahelyi előmenetelhez és általában a jobb boldoguláshoz az életben szükséges egy megfelelő tudás birtoklása.
2. Tanácsadói tapasztalatunk révén meggyőződésünk, hogy a felnőtt lakosság többségének sem ideje, sem pénze nincs részt venni különböző képzéseken, így nemcsak új ismeretek szerzésében lesz hátrányban a versenytársakkal szemben, de még a meglévő tudás is megkopik, vagy elavul.
3. Az egyén munkavégzése különböző kompetenciákra, képességekre bontható, melyek függetlenül a tárgyi tudástól fejleszthető és legalább annyira fontos a sikerhez, mint maga a szakmai információ.

Célkitűzések

4. A Top-Immo Hungary Kft. (Tudásbolt) legfőbb célkitűzése, hogy az érdemi ismereteket nyújtó, jól hasznosítható kompetenciafejlesztő felnőttképzések révén biztosítsa a folyamatos tanulás, ezáltal az esélyegyenlőség megteremtését.
5. Célkitűzésünk, hogy ezt a negatív folyamatot megállítsuk, és internetes képzésekkel járuljunk hozzá ahhoz a nemzeti elváráshoz, hogy nemzetünk munkás tagjainak esélye legyen az európai szintű minőség eléréséhez, olyan módon, hogy az egyúttal az alapvetés, miszerint sem elég idő sem elég pénz nem áll rendelkezésre azt kedvező módon a munkaáltató bevonásával érjük el.
6. Célunk tehát, hogy tanfolyamainkat mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára megfelelő tartalommal biztosítsuk, így azok közös érdeket és célokat tudnak szolgálni.  

Ügyfélszerzés

7. Potenciális ügyfeleinknek tekintjük azokat a felnőtteket, akik számára a munkáltató valamiféle – jellemzően munkakörükhöz kapcsolódó – kompetencia fejlesztésére irányuló képzést ír elő.
8. Mivel az ilyen tréningek, képzések, melyek nem nappali tagozatos, iskolarendszerű képzések a munkaáltatóknak, mint cégeknek költségként szerepeltethető kiadás, áttételesen ügyfeleink azok a munkáltatók is, akik munkatársaik képességeit az általunk nyújtott szolgáltatások által szeretnék fejleszteni – illetve szinten tartani.
9. Ügyfélként számítunk ugyanakkor mindazokra, akik úgy érzik a munkáltató elvásároktól függetlenül maguk szeretnék ezen információkat magukba szívni, elsajátítani és képességeiket, kompetenciájukat fejleszteni.  

Kedvezmények

10. A Top-Immo Hungary Kft. (Tudásbolt) törekszik arra, hogy a mindenkori gazdasági lehetőségeihez mérten, a jogi szabályozással összhangban, a piac igényeihez igazodva Ügyfeleinek vonzó pénzügyi megoldásokat, fizetési konstrukciókat dolgozzon ki.
11. Ezek a vonzó megoldások lényegi eleme a kedvezményi rendszer, mely lehet kuponos, azonnali kedvezmény, vagy egyéb üzletpolitikai kedvezményi forma, melyt SZJA tv 1. számú 8.14. pontja rögzít.
12. A kedvezményeket a honlapján, az üzletpolitikájának I. sz mellékletében teszi közzé. Megismeréséhez regisztráció nem szükséges.

Jogfenntartás

13. A Top-Immo Hungary Kft. (Tudásbolt) fenntartja magának a jogot, hogy üzletpolitikáján – az abban foglalt korlátokkal – bármikor, bármilyen formában változtasson. A változtatás a vezetőség döntésének meghozatalával – az üzletpolitikai kedvezmények vonatkozásában a honlapon történő közzététellel – válik hatályossá. Amennyiben az üzletpolitikai kedvezmények módosítása már meghirdetett (honlapon közzétett) egyes kedvezmények visszavonására, vagy bármely, az ügyfelek érdekeit csorbító változtatásra irányul, e módosítás csak a közzétételét követő 90. nap elteltével alkalmazható. A korábban biztosított kedvezmény visszavonására vagy negatív irányú módosítására az ügyfelek figyelmét a weblapon jól láthatóan fel kell hívni, a tájékoztatásban megjelölve azt a dátumot is, ameddig a kedvezmény igénybevételére még lehetőség van.
14. A Top-Immo Hungary Kft. (Tudásbolt) kizárja a felelősségét az üzletpolitikája megváltoztatása miatt bárkit bármilyen formában érintő hátrány miatt.  

Budapest, 2017. 10.20. Top-Immo Hungary Kft.
Érvényes visszavonásig!


1. számú melléklet  

AKTUÁLIS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEK

Alapfogalmak

Üzletpolitikai kedvezmény (SZJA tv 1. számú 8.14.) Adómentes az üzletpolitikai céllal, a juttatás feltételének megfelelő magánszemély számára adott, árengedmény, visszatérítés, vagy áru vagy szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény. Független attól, hogy utalvánnyal, pénzzel, esetleg vegyesen fizet a vásárló.
A díjvisszatérítés egy árengedményfajta, amelyet a vevő utólag, már az áru, szolgáltatás megvásárlása után kap meg. Ez természetbeni juttatásnak minősül, mivel az ilyen módon kapok pénz a korábbi vásárlás egy részének, vagy egészének visszatérítése egy üzletpolitikai kedvezmény eredménye.
E-utalványkártya: az SZJA 1995. évi CXVII. törvényben meghatározottak szerint, elektronikus utalványokat megtestesítő, bankkártya formátumú, egyedileg sorszámozott, Pin kódos műanyag utalványkártya. Utalvánnyal csak magánszemély vásárolhat.
Az Oktatási e-utalvány: olyan munkáltató által kezdeményezett, iskolarendszeren kívüli képzésekre felhasználható béren kívüli juttatás, amely a munkavállaló munkaköréhez, feladataihoz kapcsolódik vagy tevékenysége hatókörébe illik.

A kedvezmény igénybevétel általános feltételei

A kedvezmény pontos mértéke és fatája a (Tudásbolt) weboldalán, az adott tanfolyam, termék vagy szolgáltatás mellett kerül feltüntetésre.
1. IDŐSZAKI FREE: a kedvezmény 100%-os, azaz ingyenesen elérhető a tananyagok
2. IDŐSZAKI VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY: mértéke 1-90%, mely azonnal érvényesítendő az árban utalványos és pénzel való kiegyenlítéskor.
3. KUPONOS KEDVEZMÉNY: egy adott termékből, szolgáltatásból érvényesíthető egyedi kedvezmény
4. UTÓLAGOS ÁRKEDVEZMÉNY: az üzletpolitikai célkitűzések megvalósításának eszközeként egyes online tanfolyamok népszerűsítése érdekében árkedvezménnyel értékesítjük.
Formája: utólagos árkedvezmény, díjvisszatérítés mely a képzés díját megfizető magánszemély részére adható függetlenül a fizetési módtól.
Tanfolyamainkra szóló kedvezményeket az adott tanfolyamnál tüntetjük fel, mértéke jellemzően 5%-25%, kivéve azokat az egyedi eseteket, mikor nagyobb mértékű árengedményes akciókat tartunk. Ezeket előzetesen meg fogjuk hirdetni. Pl. Black Friday, bevezető kampány, klubtagoknak.

 Kompetencia fejlesztő Online tanfolyamokat külön kezeljük. Az azokra adott kedvezmények nem vonhatók össze más kedvezményekkel.

Ezeket a vonzó megoldásokat, az üzletpolitikai kedvezményeinket az SZJA tv 1. számú 8.14. pontja rögzíti és független attól, hogy utalvánnyal, vagy utalással egyenlíti ki a számlát a meghirdetett kedvezmények megilletik. Mivel üzletpolitikánk kiemelt figyelmet fordít a Tudásbolt és a kompetenciafejlesztő tréningeket népszerűsítésük érdekében, üzletpolitikai megfontolásból, tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre és a népszerűsítésük érdekében visszavonásig magasabb árkedvezménnyel értékesítjük.

  • UTÓLAGOS ÁRKEDVEZMÉNY: az üzletpolitikai célkitűzések megvalósításának eszközeként egyes online tanfolyamok népszerűsítése érdekében árkedvezménnyel értékesítjük.
  • Formája: utólagos árkedvezmény, díjvisszatérítés mely a képzés díját megfizető magánszemély részére adható függetlenül a fizetési módtól.
  • Kedvezmény általános mértéke: A képzés díjának 50% – 85 %-a, képzésenként egyedileg meghatározott százalékban.
  • Kedvezmény 2023. évben: 
  • 50% utólagos árkedvezményt adunk az összes online képzés, összes elemére, ha a tanfolyam első vásárláskor és utána havonta min. 1 db képzési egységet (leckevideó megtekintési jogot) vásárol a hallgató.
  • 85%-os utólagos árkedvezményt adunk az online képzéseinkre, ha tanfolyami videók első vásárláskor min 2 db képzési egységet (leckevideót) vásárol a hallgató. Attól kezdve a tanfolyam további tanfolyami egység (megtekintési jogának) megvásárlásakor is jár a kedvezmény. Ha új kurzusba, tanfolyamba kezd, akkor ott ismét az első vásárlás lép életbe, kezdésnek két videóleckét kell kiválasztani és attól kezdve a tanfolyam további leckevideóira szintén érvényesítjük a 85%-os utólagos árkedvezményt.
  • A kedvezmény érvényesítése: a fizetést követő 2, de maximum 3 banki munkanapon belül – díjvisszatérítés formában, a számviteli törvénynek megfelelően számla kiállításával, az ügyfél által megadott bankszámlára.
  • Az eladási árak: a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló  4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendeletének megfelelően a mindenkori kedvezmények kihirdetése előtti 30 napon változatlanok maradnak. Tehát mi sosem alkalmazunk olyan trükköt, hogy felemeljük az árat, majd pedig azt akciózzuk le.Budapest, 2023.01.17.
Top-Immo Hungary Kft.
Érvényes visszavonásig!